תעודת כשרות

אנו עושים מאמץ לעדכן את תעודת הכשרות באתר בכל פעם שמונפקת לנו תעודה חדשה.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה.